Seniorenraad Helmond


Welkom op de website van Seniorenraad Helmond.


Na een bestaan van tien jaar als raad van advies aan het College van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Helmond over het ouderenbeleid, inclusief de Wmo,
heeft de Seniorenraad Helmond het besluit moeten nemen zijn werk te beŽindigen.
We kunnen terugkijken met een positief gevoel.


De Seniorenraad heeft veel adviezen, gevraagd en ongevraagd aan de gemeente verstrekt. De onderwerpen waren zeer divers en raakten soms onderwerpen die nieuw waren bij instellingen of de gemeente zelf. In verschillende platforms, commissies en werkgroepen hebben leden meegedacht en samengewerkt.


Door de jaren heen is een goede band ontstaan tussen de Seniorenraad, veel ambtenaren en instellingen die van belang zijn voor (kwetsbare) ouderen. In een vroeg stadium van het nieuw te ontwikkelen beleid van de gemeente konden wij meedenken.


Met de instellingen die voor ouderen van belang zijn hebben wij een goede relatie opgebouwd. Zij dienden ons van advies over de ontwikkelingen in het sociale domein. Wij hopen dat in de nieuwe structuur voor advies die thans door de gemeente wordt ontwikkeld veel aandacht zal zijn voor de positie van ouderen, met name voor kwetsbare ouderen.


Seniorenraad Helmond wil u van harte bedanken voor de samenwerking en wenst u succes bij uw werk.


Met vriendelijke groet,


STICHTING SENIORENRAAD HELMOND


Namens het bestuur,


M. van der Neut,
voorzitter
Seniorenraad Helmond © 2010 Design by Cascom Software